1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Regler

Regler
Reglerna på Hemligastugan gäller för alla spelare inklusive staff och ska alltid följas.

Bryter någon spelare mot nån regel ska det rapporteras till Staff så att åtgärder kan tas.

Bryter någon i staff mot regler rapporteras detta till AltoXn eller bl0m1 via detta kontaktformulär.

Straff för regelbrott kan variera från Mute, Varning eller Ban beroende på hur grovt regelbrottet är.

Sverige Rikes Lag samt internationell lagstiftning gäller även här.

Globala Regler:

§1 Allt användande av tredjepartsprogram eller mods avsedda för att fuska är förbjudet (xray mm).

§2 Att använda sig av buggar i spelet med avsikten att skapa fördelar för sig själv eller andra är förbjudet.

§3 Griefing (förstöra) och stöld är förbjudet.

§4 Bråk, trakasserier och mobbing är förbjudet. Gäller all sorts kommunikation, såväl chatt som skyltar ingame och även med staff medlemmar via andra forum (TS, Skype, mail).

§5 Spam och reklam, samt caps (bara stora bokstäver) är förbjudet.

§6 Spelare får inte utge sig för att vara Admin eller någon annan rank av vår staff.

§7 Staffs rekommendationer skall följas direkt utan dröjsmål.

§8 Endast en och samma användare per Minecraft konto. Detta för att överenskommelser ska gälla per person ( tomtgräns, byggen, materialval, tjänster, användning av pengar ingame osv) samt med tanke på att om nån griefar så drabbar det även dom andra som då delar kontot. Kontot belastas och drabbas av konsekvenserna för vad som gjorts på det, oavsett av vem. Skydda lösenordet !

§9 Se till att det finns gott om utrymme mellan dig och andra byggare i området så alla kan utöka. 100 block till andras gränser är en bra tumregel att hålla sig till. För större projekt som tex städer behövs ännu längre avstånd, minst 200 block. Kortare avstånd är såklart tillåtet när man har fått lov till det och alla är överens.

§10 Stötande, förolämpande byggnader är förbjudet på hela servern.


RESTRIKTIONER: Låt bli att fylla små områden med massor av djur, laggar servern för att de trängs.

Tillägg för Creative:
§1
Start området i creative skall hållas rent! Inga byggnader synliga från portalen.
§2 Inga onödiga sprängningar med TNT för nöjes skull.
§3 För stora byggen / projekt så bör du flyga långt bort från spawn.

Villkor för att göra en stad officiell med portal:
§1 Endast EN officiell stad per ägare (men flera får vara ägare till samma stad).
§2 Regelhus behövs där stadens särskilda regler finns uppskrivna samt vem eller vilka som är ägare.
Självklart gäller serverns regler, men man kan tex ange hur höga husen får vara, tema/stil/material osv.
§3 Portalbyggnad med tydlig vägledning till stadens regler (ha dem nära eller på samma ställe som portalen).
§4 Minst 5 tomter på minst 15x15 block, antingen tomma eller med färdiga hus för blivande stadsinnevånare.
24 Februari 2016